Volkswagen takuuvaihtoautot

Volkswagen-takuuvaihtoautojen yleiset takuuehdot.

1. Takuun kohde ja voimassaolo

Takuun kohteena on Volkswagen-jälleenmyyjän myymä käytetty henkilö- tai tavara-auto (kaikki merkit), jonka ensirekisteröinnistä Suomessa on luovutushetkellä kulunut enintään 4 vuotta, ja jonka huoltohistoria on luotettavasti selvitetty. Auto on käynyt läpi takuuvaihtoauto -tarkastuksen ja -kunnostuksen.

Takuu ei kuitenkaan koske sellaisia Volkswagen-merkkisiä autoja, joilla on luovutushetkellä ajettu yli 120 000 km eikä sellaisia muun merkkisiä autoja, joilla on luovutushetkellä ajettu yli 80 000 km.

Takuu on voimassa edellyttäen, että määräaikaishuollot on tehty valmistajan ohjeiden ja huolto-ohjelman mukaisesti. Huolloista on vaadittaessa esitettävä näyttö (huoltokirja tms.). Takuu on voimassa takuutodistukseen merkitystä luovutuspäivästä 12 kk tai takuutodistukseen merkitystä mittarilukemasta enintään 20 000 km, riippuen siitä kumpi täyttyy ensin. Takuu on voimassa EU:n alueella.

2. Takuun laajuus

Volkswagen takuu on auton jälleenmyyjän myöntämä takuu. Takuun piiriin kuuluu auto tehdaslisävarusteineen. Takuu ei kata lisävarusteita, jotka on asennettu jälkikäteen. Takuu ei kata auton normaalista kulumisesta johtuvia vikoja eikä vikoja, jotka ovat seurausta auton vääränlaisesta käyttämisestä tai hoitamisesta taikka ulkoisista seikoista kuten kolarista tai ilmansaasteista tai vastaavista seikoista kuten epäpuhtaasta polttoaineesta johtuvia vikoja.

Vialla tarkoitetaan äkillistä ja todellista vioittumista tai rikkoutumista, joka vaatii osan vaihtoa tai korjaamista, jotta auto toimisi moitteettomasti huomioiden sillä ajetun kilometrimäärän.

Normaalilla kulumisella tarkoitetaan laadun asteittaista huonontumista, joka johtuu syöpymisestä, kulumisesta, kitkasta tai muusta vastaavasta syystä ja joka on ollut odotettavissa auton ikä ja ajetut kilometrit huomioon ottaen edellyttäen, että autoa on käytetty normaalisti siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.

3. Takuunsaajan velvollisuudet

Kun vika havaitaan, on takuunsaajan ryhdyttävä heti kaikkiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin vahingon minimoimiseksi. Takuunsaajan pitää ilmoittaa viasta takuunantajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi vian tai hänen olisi pitänyt havaita se.

Takuunsaajan ollessa kuluttaja ilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuunsaaja tosiasiallisesti havaitsi vian. Korjauksen suorittamisesta tulee aina sopia etukäteen takuun myöntäneen jälleenmyyjäliikkeen kanssa.

Takuun piiriin kuuluvia Volkswagen-merkkisten autojen korjauksia saa suorittaa auton myyjäliike ja VV-Auto Group Oy:n valtuuttama korjaamo. Muun merkkisten autojen osalta korjauspaikan päättää auton myyjäliike. Korjauksen laadun ja korjausmenetelmän ratkaisee auton myynyt jälleenmyyjä.

4. Takuun siirto ja päättyminen

Takuun voi siirtää takuun voimassaoloaikana uudelle omistajalle edellyttäen, että huollot on suoritettu kyseisen auton valmistajan ohjeiden ja huolto-ohjelman mukaisesti. Siirron tekee takuun myöntänyt jälleenmyyjä.

Takuu päättyy, jos auton ensiostaja luovuttaa auton takuun voimassaoloaikana autoalan elinkeinonharjoittajalle, tai se viedään ulkomaille, eikä takuunantaja ole jatkanut takuun voimassaoloa. Takuu päättyy myös, jos autovahingon jälkeen vakuutusyhtiö lunastaa auton, tai jos auton fyysistä rakennetta tai moottorin ohjelmointia muutetaan ilman takuunantajan kirjallista lupaa.

5. Kuluttajansuoja

Takuulla ei rajoiteta ostajan kuluttajansuojalain mukaista oikeutta vedota tavaran virheeseen. Ostajan oikeus vaatia korvausta virheen aiheuttamasta vahingosta määräytyy kuluttajansuojalain 5 luvun vahingonkorvaussäännösten perusteella.

6. Mahdolliset erimielisyydet

Takuusta vastaa auton myynyt jälleenmyyjä. Mahdolliset esiintyvät ongelmat ja reklamaatiot tulee esittää myyjäliikkeelle. Myyjän yhteystiedot ilmenevät takuukirjasta. Mikäli erimielisyyksistä ei päästä sopimukseen neuvottelujen avulla, voidaan asia siirtää kuluttajariitalautakunnan tai ostajan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Takuu ei kata seuraavia kohteita

 • Lasit, lamput ja lyhdyt sekä istuinlämmittimet ja lasien lämmittimet
 • Iskunvaimentimet laakereineen
 • Jälkiasennetut varusteet
 • Rakennemuutokset ja niistä aiheutuneet vauriot
 • Kytkimen mekaaniset osat
 • Määräaikaishuolloissa vaihdettavat osat
 • Kaikki normaaliin kulumiseen kuuluvat korjaukset kuten esim. jarrupalat ja -levyt, pakoputkisto ja katalysaattori
 • Kolarivauriot/henkilövahingot
 • Huolimattomuudesta tai muusta tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneet vauriot
 • Viat, jotka johtuvat auton luvattomasta käytöstä, anastamisesta tai jotka ilmenevät tällaisen käytön aikana
 • Viat, jotka johtuvat tapaturmasta tai liikennevahingosta
 • Osien aiheettoman vaihdon, virheellisten korjaustoimenpiteiden tai niiden säätöjen seuraukset
 • Ulkopuolisten tahojen aiheuttamat vahingot
 • Tulvaveden aiheuttamat vahingot
 • Korroosion aiheuttamat vahingot
 • Auto, jota käytetään ammattimaisesti esim. vuokraustoiminnassa, lähettinä tai pitsataksina, autokouluautona, hinauksessa tai taksina tai hälytysajoneuvona
 • Auto, jota käytetään muussa kuin normaalissa liikenteessä, kuten jäärataharjoittelussa, autokilpailuissa tai ralliautoiluun liittyvässä nuotituksessa
 • Vianmääritys, jonka yhteydessä ei todeta takuun piiriin kuuluvaa vikaa
 • Takuukorjauksen auton käyvän arvon ylittävä osuus
 • Viat, jotka johtuvat sotatoimista, mellakoista, luonnonvoimista ja muista ylivoimaiseen esteeseen rinnastettavista seikoista tai jotka ilmenevät ko. tapahtumien aikana

Uutiset

2.6.2016

Kesäetu Volkswagenilta

Kesäetuna huolenpitosopimus 36 kk/ 60 tkm VELOITUKSETTA Golfin ja Jetan ostajalle. Voimassa 30.7.2016 saakka! Lue lisää »

Kerro meistä kavereillesi

Nissan  Volkswagen